Tag Archives: giáo xứ cổ việt

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy hướng dẫn các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ và tận hiến cho Trái Tim Mẹ ngày 16/3/2019

Linh Mục AUG.Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn các đoàn hành hương Đức Mẹ Fatima Cổ Việt thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; Tôn Sùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ;và Lần Chuỗi Hạt Mân Côi. Đó là những điều mà Mẹ cần ở mỗi người chúng ta cần phải thực hiện mỗi ngày. …

Read More »