Tin Tức Mới

[Thông Báo] Thư Mời Lễ: Mừng Kính Mẹ Giáo Hội và Mẹ giáo phận Thái Bình Ngày 30 và 31 tháng 05 năm 2019

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM                                GIÁO HẠT THÀNH PHỐ          GIÁO PHẬN THÁI BÌNH                                                GIÁO XỨ CỔ VIỆT       THƯ MỜI Kính thưa Đức Cha – Quý Cha – Quý Thầy – Quý Dì – Quý Ban HDMV các Giáo xứ-  Quý Hội Đoàn – Ban Trống –  Ban Kèn – Quý Đoàn Tiến Hoa Dâng Kính Đức Mẹ cùng …

Read More »

[Thông Báo] Chương trình Mừng Kính Mẹ Giáo Hội và Mẹ giáo phận Thái Bình Ngày 30 và 31 tháng 05 năm 2019

  GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM                           GIÁO HẠT THÀNH PHỐ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH                                          GIÁO XỨ CỔ VIỆT Chương trình Mừng Kính Mẹ Giáo Hội và Mẹ giáo phận Thái Bình Ngày 30 và 31 tháng 05 năm 2019 …

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn các đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ và cầu nguyện xin ơn chữa lành ngày 19/5/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »

[Hình ảnh]Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – Đại Lễ Kính Đức Mẹ Fatima

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn các đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ và cầu nguyện xin ơn chữa lành ngày 16/5/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »

Chầu Thánh Thể & Thánh Lễ Đêm Kính Lòng Chúa Thương Xót ngày 12/5/2019

Read More »

[Trực tiếp] Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – GP Thái Bình Đại Lễ Đức Fatima

BTT Trung Hành Hương phối hợp BTTGH Đông Hưng truyền Hình Trực Tuyến

Read More »

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – GP Thái Bình – Thánh Lễ Khai Mạc kính Đức Mẹ Fatima ngày 12/5/2019

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – GP Thái Bình – Thánh Lễ Khai Mạc kính Mẹ Fatima

Read More »

[Trực Tuyến] Chầu Thánh Thể & Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Augustino Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Cổ Việt sẽ long trọng cử hành . BTT Trung Hành Hương phối hợp BTTGH Đông Hưng sẽ truyền Hình Trực Tuyến : Đại Lễ Đức Mẹ Fatima – Trung tâm hành hương Giáo xứ Cổ Việt

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn các đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ và cầu nguyện xin ơn chữa lành ngày 12/5/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »