Trong Xứ

Giáo xứ Cổ Việt tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêsusalem bằng nghi thức kiệu lá và cử hành thánh lễ long trọng

Hôm nay, khi cùng với cả Giáo hội cử hành biến cố trọng đại mừng Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem, các bạn trẻ đã có một ngày tiếp bước theo Thầy Chí Thánh, cùng với Người lên chốn cao hơn không về địa lý nhưng là vươn tới những giá trị cao đẹp. Đức Giêsu dẫn dắt chúng …

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành Ngày 14/4/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành Ngày 13/4/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »

LM. AUG Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn đoàn hành hương tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ FATIMA, xưng tội và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành Ngày 7/4/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn …

Read More »

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong nghi thức thống hối

Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, 29/3, ĐTC Phanxicô đã cử hành nghi thức thống hối tại Đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân, với phần xưng tội cá nhân, khai mạc “24 giờ cho Chúa”. Sau bài giảng là phần xét mình riêng, chính ĐTC cũng đi xưng tội với một linh mục, trước khi ngài giải tội …

Read More »

Thông báo: Chương trình Tuần Đại phúc – Mùa Chay năm 2019

Thông báo: Chương trình Tuần Đại phúc – Mùa Chay năm 2019 Tuần Đại phúc Mùa Chay năm 2019 được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình trải rộng trên hai miền Thái Bình và Hưng Yên từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 04 năm 2098. Mục đích của Bề trên cho Tuần Đại phúc là để giúp các …

Read More »

Khai mạc Tuần Tĩnh tâm năm 2019 của các Linh mục Giáo phận Thái Bình

WGPTB – Trong giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tối ngày 25.03.2019 tại Nhà Chung Giáo phận, Đức cha Phêrô, quý cha, quý thầy phó tế trong Giáo phận Thái Bình đã chính thức bước vào Tuần Tĩnh tâm thường niên dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua những đề tài giảng phòng mà Đức cha Giuse Trần …

Read More »

GIÁO HỌ TRUYỀN TIN MỪNG LỄ QUAN THẦY ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN

Tôi là nữ tì của Chúa (25.03.2019 – Lễ Truyền Tin – Lễ trọng) LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. …

Read More »

Lm.Aug Nguyễn Quang Huy Tĩnh tâm- Thực hiện 3 mệnh lệnh FATIMA- Cầu nguyện xin ơn chữa lành bệnh nhân tại TT Hành Hương FATIMA Cổ Việt Ngày 24/3/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ và tận hiến cho Trái Tim Mẹ Cha AUG. Nguyễn Quang Huy Chính xứ Cổ …

Read More »

Lm.Aug Nguyễn Quang Huy Tĩnh tâm- Thực hiện 3 mệnh lệnh FATIMA- Cầu nguyện xin ơn chữa lành bệnh nhân tại TT Hành Hương FATIMA Cổ Việt Ngày 22/3/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ và tận hiến cho Trái Tim Mẹ Cha AUG. Nguyễn Quang Huy Chính xứ Cổ …

Read More »