Trong Xứ

Đoàn Hành Hương Xin Khấn Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt, thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ và Xin ơn Chữa Lành

Read More »

Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Read More »

Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt

Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt. Xin Mẹ Maria nâng đỡ, chữa lành và ban bình an cho đoàn Hành Hương đến viếng thăm Mẹ.

Read More »

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Read More »

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 14/02/2019.

Đoàn Hà

Read More »

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 12/02/2019.

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 12/02/2019.

Read More »

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành ngày 10/02/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 10/02/2019

Read More »

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-các đoàn hành hương ở khắp nơi về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 09/02/2019

Read More »

Hình Ảnh Thánh Lễ Tất Niên Ngày 30/1/2019

   

Read More »

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 28/1/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 28/1/2019

   

Read More »