Tin Tức

Đoàn Hành Hương Xin Khấn Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt, thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ và Xin ơn Chữa Lành

Read More »

Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Read More »

Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt

Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt. Xin Mẹ Maria nâng đỡ, chữa lành và ban bình an cho đoàn Hành Hương đến viếng thăm Mẹ.

Read More »

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Read More »

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 14/02/2019.

Đoàn Hà

Read More »

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 12/02/2019.

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt ngày 12/02/2019.

Read More »

Tân Giáo phận Hà Tĩnh: Mừng ngày thành lập Giáo phận và khởi đầu sứ vụ của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Tân Giáo phận Hà Tĩnh: Mừng ngày thành lập Giáo phận và khởi đầu sứ vụ của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Ngày 22-12-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh. Đây là tin vui cho Giáo Hội Việt Nam, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự …

Read More »

Lời chúc mừng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

…Trong thánh lễ đón tiếp vị chủ chăn mới của Giáo phận Hà Tĩnh ngày 23/01/2019, cũng tại nhà thờ này, tất cả những bài phát biểu đều đã đề cao tình hiệp thông. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp phân tích rằng Nghệ Tĩnh Bình, vốn là đất cày lên sỏi đá, “mưa thối đất, nắng đỏ trời”, đã …

Read More »

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành ngày 10/02/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 10/02/2019

Read More »

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-các đoàn hành hương ở khắp nơi về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 09/02/2019

Read More »