Videos

ALBUM VIDEO CÁC ĐOÀN HÀNH HƯƠNG VỀ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA CỔ VIỆT

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 7/6/2019 LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 5/6/2019 LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 28/4/2019 LM AUG. …

Read More »

VIDEO ĐẠI LỄ MẸ GIÁO HỘI MẸ THÁI BÌNH TẠI GIÁO XỨ CỔ VIỆT NGÀY 20-21/05/2018

1. DẦNG HOA VÀ THÁNH LỄ KHAI MẠC: 2. HOAN CA DIỄN NGUYỆN: 3. THÁNH LỄ CHÍNH TIỆC :

Read More »

NHỮNG LẦN ĐỨC MẸ HIÊN RA TẠI GIÁO XỨ CỔ VIỆT – GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Kính Thưa cộng đoàn Giáo xứ Cổ Việt xa quê ! Chúng con xin gửi đến cộng đoàn xa quê thông tin: Giáo Xứ Cổ Việt-Giáo Phận Thái Bình-Việt Nam. Nơi trống vắng Đức tin đã nhiều năm,đã đươc Đức Mẹ tỏ ra 10 lần nơi thánh tượng cách lạ lùng từ ngày 18/5/2015 đến 19/1/2018. Lần thứ1: Ngày 18/5/2015 (mặt …

Read More »

NHỮNG CHỨNG NHÂN ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH

Read More »

ĐỨC MẸ ĐÃ HIỆN RA VỚI CÁC EM NHỎ GIÁO XỨ CỔ VIỆT

Read More »

[Trực Tiếp] Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kính Đức Mẹ FATIMA Tại Giáo Xứ Cổ Việt 13/10/2017

Read More »

Trực Tiếp Rước Kiệu Đức Mẹ Và Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Kính Mẹ Fatima Tại Gx Cổ Việt 12/10/2017

Read More »

Trực Tiếp Chương Trình Hoan Ca Tạ Ơn Mừng Kính Mẹ FATIMA Tại Gx Cổ Việt – Gp Thái Bình 12/10/2017

Read More »

ĐÊM NHẠC HỘI – TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA CỔ VIỆT 13.5.2016

Read More »

VIDEO ĐÊM HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 20/12/2016

Read More »