Cầu Nguyện – Suy Niệm

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Đoàn hành hương GP HÀ NỘI về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 16/2/2019

Read More »

Từ nay anh sẽ bắt người (10.2.2019 – Chúa Nhật 5 TN, năm C).

Lời Chúa: Lc 5, 1-11   Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ðức Giêsu xuống một chiếc …

Read More »

Hãy đi trình diện tư tế (11.1.2019 – Thứ Sáu).

Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Lập …

Read More »

Đến với các ông (9.1.2019 – Thứ Tư)

Lời Chúa: Mc 6, 45-52 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người …

Read More »

Ai nấy được no nê (8.1.2019 – Thứ Ba)

Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy …

Read More »

Ánh sáng và sự sống (7.1.2019 – Thứ Hai)

 Lời Chúa: Mt 4, 12-17.23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê. Người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Naptali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, …

Read More »

Ngôi sao dẫn đường (6.1.2013 – Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh) 05/01/2019

Ngôi sao dẫn đường (6.1.2013 – Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh)    Lời Chúa: Mt 2, 1-12       Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy …

Read More »

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (1.1.2019 – Thứ Ba – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (1.1.2019 – Thứ Ba - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

  Lời Chúa: Lc 2, 16-21   Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử …

Read More »

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2018 – Thứ Hai – Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh)

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2018 – Thứ Hai - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh)

  Lời Chúa: Ga 1, 1-18   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ðiều đã được tạo thành …

Read More »

Khóc thương con mình (28.12.2018 – Thứ Sáu – Các thánh Anh Hài)

Khóc thương con mình (28.12.2018 – Thứ Sáu - Các thánh Anh Hài)

Lời Chúa: Mt 2, 13-18   Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông …

Read More »