Cầu Nguyện – Suy Niệm

Đức Chúa ở cùng bà (7.10.2019 – Thứ Hai – Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi …

Read More »

Hớn hở vui mừng (5.10.2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN)

Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ …

Read More »

Người nhỏ nhất (30.9.2019 – Thứ Hai Tuần 26 TN) 29/09/2019

Người nhỏ nhất (30.9.2019 – Thứ Hai Tuần 26 TN) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Ðức Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một trẻ nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

Read More »

Có một vực thẳm (29.9.2019 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C) 28/09/2019

Có một vực thẳm (29.9.2019 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước …

Read More »

Anh em bảo Thầy là ai? (27.9.2019 – Thứ Sáu Tuần 25 – Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục)

Anh em bảo Thầy là ai? (27.9.2019 – Thứ Sáu Tuần 25 – Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông …

Read More »

Ông này là ai? (26.9.2019 – Thứ Năm Tuần TN)

Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn …

Read More »

Đừng mang gì (25.9.2019 – Thứ Tư Tuần 25 TN)

Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang …

Read More »

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C (Lc 16, 10-13)

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C (Lc 16, 10-13) “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố …

Read More »

5 lý do mọi Kitô hữu nên yêu mến Đức Maria – cả người không Công giáo

Những người theo đạo Tin Lành nói chung thường tránh mọi hình thức tôn kính Đức Maria, vì họ cho đó là một hình thức thờ cúng ngẫu thần. Ngay cả người Công giáo – như ĐHY Karol Wojtyla trước khi trở thành Giáo hoàng Gioan Phaolô II – vẫn thắc mắc liệu rằng chúng ta có tôn vinh mẹ …

Read More »

Đứng dậy mà đi

Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Và kià có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại …

Read More »