Home / Bài Viết Mới / HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 – 2022

HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 – 2022

HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 – 2022

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 – 2022

About admin

Check Also

Cộng đoàn Giáo Xứ Cổ Việt tập trung dưới chân Đức Mẹ Fatima hợp ý lần chuỗi Mân Côi với Đức Thánh Cha và toàn thế giới.

Giáo Xứ Cổ Việt lúc 9 giờ tối ngày 19-03-2020 cộng đoàn tập trung dưới …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *