[Giáo xứ Cổ Việt] Thánh Lễ khấn hứa huynh đoàn giáo dân Đa Minh

Trong số các môn đệ của Đức Kitô, những người nam và người nữ sống giữa đời, nhờ bí tích Thánh tẩy và Thêm sức, được tham dự vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức Kitô, Chúa chúng ta. Họ được kêu gọi để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại trở nên sống động và “mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa.”

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *