[Giáo xứ Cổ Việt] Hình ảnh ngày lao động trên công trình Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Cổ Việt ngày 22.7.2019

[Giáo xứ Cổ Việt] Hình ảnh ngày lao động trên công trình Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Cổ Việt ngày 22.7.2019

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *