Home / Bài Viết Mới / Lm. Aug Nguyễn Quang Huy phục vụ hướng dẫn các đoàn hành hương thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima tại Giáo xứ Cổ Việt: Cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ. Chầu Thánh Thể – Giải tội – Thánh Lễ – Cầu nguyện xin ơn chữa lành. Cổ Việt, ngày 29/6/2019

Lm. Aug Nguyễn Quang Huy phục vụ hướng dẫn các đoàn hành hương thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima tại Giáo xứ Cổ Việt: Cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ. Chầu Thánh Thể – Giải tội – Thánh Lễ – Cầu nguyện xin ơn chữa lành. Cổ Việt, ngày 29/6/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành.
Cha AUG. Nguyễn Quang Huy Chính xứ Cổ Việt- Thái Bình
SDT: Cha AUG Nguyễn Quang Huy: 0912531563 – 0961049903

Cha phụ tá: Giuse Bình: 0918839134

Địa chỉ: Giáo xứ Cổ Việt – xã Việt Thuận- Vũ Thư-Thái Bình

Xem thêm hình ảnh

 

 

About

Check Also

Cộng đoàn Giáo Xứ Cổ Việt tập trung dưới chân Đức Mẹ Fatima hợp ý lần chuỗi Mân Côi với Đức Thánh Cha và toàn thế giới.

Giáo Xứ Cổ Việt lúc 9 giờ tối ngày 19-03-2020 cộng đoàn tập trung dưới …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *