Home / Bài Viết Mới / Giáo họ SangTy long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa

Giáo họ SangTy long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa

Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể qua Bí tích đơn sơ đồng thời long trọng này, chúng ta sống kinh nghiệm Giao Ước Mới thực hiện sự hiệp thông tràn đầy giữa Thiên Chúa với chúng ta. Và như là những người tham dự vào Giao Ước này, cho dù bé nhỏ và nghèo nàn, chúng ta cộng tác vào việc xây dựng lịch sử theo như Thiên Chúa muốn. Vì thế, mỗi một buổi cử hành Thánh Thể, trong khi làm thành một cử chỉ phụng tự công khai đối với Thiên Chúa, đều gửi trở lại cuộc sống và các chuyện cụ thể trong cuộc đời chúng ta. Trong khi chúng ta nuôi mình bằng Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được trở nên giống Ngài, chúng ta nhận được trong mình tình yêu của Ngài, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân. Đó là cái luận lý được khắc ghi trong Thánh Thể: chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài trong mình, và chia sẻ nó với các anh em khác. Đó là cái luận lý thánh thể. Thật vậy, trong đó chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là bánh bị bẻ ra và được trao ban, máu được đổ ra cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Nó là một sự hiện diện giống như lửa đốt cháy trong chúng ta các thái độ ích kỷ, thanh tẩy chúng ta khỏi khuynh hướng chỉ cho đi khi nhận lãnh, và thắp lên trong chúng ta ước muốn biến chúng ta, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, trở thành bánh được bẻ ra và máu đổ ra cho các anh em khác.

Xem thêm hình ảnh

About

Check Also

Nay tôi nhìn thấy được (22.3.2020 – Chúa Nhật 4 MC, Năm A)

LỜI CHÚA: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *