Các Cha hưu dưỡng giáo phận Bùi Chu hành hương trung tâm hành hương Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt và cùng các đoàn hành hương hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Mẹ FATIMA, cầu nguyện xin ơn chữa lành ngày 10/6/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy tĩnh tâm cho các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ, tận hiến cho Trái Tim Mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành.
Cha AUG. Nguyễn Quang Huy Chính xứ Cổ Việt- Thái Bình
SDT: Cha AUG Nguyễn Quang Huy: 0912531563 – 0961049903

Cha phó: Giuse Bình: 0918839134

Địa chỉ: xã Việt Thuận- Vũ Thư-Thái Bình

Click để xem thêm hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *