🔴 TRỰC TIẾP: Các Xứ Họ Dâng Hoa Đồng Tiến kính Mẹ Maria tại Giáo Xứ Cổ Việt ngày 30/5/2019.

🔴 TRỰC TIẾP: Các Xứ Họ Dâng Hoa Đồng Tiến kính Mẹ Maria tại Giáo Xứ Cổ Việt ngày 30/5/2019.
Chương trình được truyền hình trực tuyến trên các trang của Giáo Phận Thái Bình và Giáo Xứ Cổ Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *