Truyền Hình Trực Tuyến : Đại Lễ Đức Mẹ Fatima – Trung tâm hành hương Giáo xứ Cổ Việt

Cha Augustino Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Cổ Việt sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Đức Mẹ Fatima.
BTT Trung Hành Hương phối hợp BTTGH Đông Hưng sẽ truyền Hình Trực Tuyến : Đại Lễ Đức Mẹ Fatima – Trung tâm hành hương Giáo xứ Cổ Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *