Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – GP Thái Bình – Thánh Lễ Khai Mạc kính Đức Mẹ Fatima ngày 12/5/2019

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Cổ Việt – GP Thái Bình – Thánh Lễ Khai Mạc kính Mẹ Fatima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *