Home / Bài Viết Mới / [Trực Tuyến] Chầu Thánh Thể & Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

[Trực Tuyến] Chầu Thánh Thể & Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Augustino Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Cổ Việt sẽ long trọng cử hành .
BTT Trung Hành Hương phối hợp BTTGH Đông Hưng sẽ truyền Hình Trực Tuyến : Đại Lễ Đức Mẹ Fatima – Trung tâm hành hương Giáo xứ Cổ Việt

About

Check Also

Nay tôi nhìn thấy được (22.3.2020 – Chúa Nhật 4 MC, Năm A)

LỜI CHÚA: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *