Thông báo: Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Fatima tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Giáo xứ Cổ Việt. Ngày 12-13/5/2019

Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Fatima tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Giáo xứ Cổ Việt. Ngày 12-13/5/2019

Ngày 12/5/2019
-17 giờ: Cung Nghinh Đức Mẹ
-18 giờ: Thánh lễ Khai mạc (trước Thánh Lễ tiến hoa)
-Sau lễ: Chầu Thánh Thể
-22 giờ: đêm Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót (xin ơn chữa lành)
Ca Đoàn giáo xứ khu vực Nội Bài phục vụ.
Các giờ chầu đêm : Hội Kinh Thánh Hà Nội phục vụ….

Ngày 13/5/2019
-4 giờ 30: Thánh lễ , sau thánh lễ chầu Thánh Thể đến 11 giờ nghỉ ăn cơm
-12 giờ : Thánh lễ chính tiệc Mừng Kính Đức Mẹ, ca đoàng Trung Tâm phục vụ
-Chiều 17 giờ: Thánh lễ Tạ Ơn bế mạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *