Giáo xứ Cổ Việt tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêsusalem bằng nghi thức kiệu lá và cử hành thánh lễ long trọng

Hôm nay, khi cùng với cả Giáo hội cử hành biến cố trọng đại mừng Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem, các bạn trẻ đã có một ngày tiếp bước theo Thầy Chí Thánh, cùng với Người lên chốn cao hơn không về địa lý nhưng là vươn tới những giá trị cao đẹp. Đức Giêsu dẫn dắt chúng ta đến điều cao cả, trong sạch, Người đưa chúng ta đến làn khí lành mạnh, đến con đường của sự thật, đến lòng can đảm không chịu lùi bước trước trước những cám dỗ, sống tinh thần sám hối như chủ đề của đại hội năm nay: “Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”(Ga 8,11).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *