Đài Chân Lý Á Châu (RVA) Phỏng vấn Đức cha Phêrô NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB

Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 1969 – 11.04 – 2019, Ban Việt Ngữ – Đài Chân Lý Á Châu xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Phêrô NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB – Giám mục Giáo phận Thái Bình.

ĐÀI CHÂN LÝ Á CHÂU
RADIO VERITAS ASIA

50 NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG
1969 / 11.04 / 2019

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *