Home / Bài Viết Mới / Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy hướng dẫn các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ và tận hiến cho Trái Tim Mẹ ngày 16/3/2019

Linh Mục Aug. Nguyễn Quang Huy hướng dẫn các đoàn đến hành hương Đức Mẹ FATIMA thực hiện 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; tôn sùng Trái Tim Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; xưng tội rước lễ và tận hiến cho Trái Tim Mẹ ngày 16/3/2019

Linh Mục AUG.Nguyễn Quang Huy Hướng dẫn các đoàn hành hương Đức Mẹ Fatima Cổ Việt thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ: Ăn năn tội cải thiện đời sống; Tôn Sùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ;và Lần Chuỗi Hạt Mân Côi. Đó là những điều mà Mẹ cần ở mỗi người chúng ta cần phải thực hiện mỗi ngày. Đến với Trung Tâm Hành Hương FATIMA Cổ Việt, mọi người luôn được đắm chìm vào trong những giờ kinh cầu nguyện, cất lời ca tiếng hát để tôn vinh Mẹ và dọn sẵn tâm hồn trước khi vào Tòa Giải Tội thú nhận những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm trong đời sống hiện tại, xin Chúa tha thứ và hoán cải con người chúng ta.

Linh Mục AUG. Nguyễn Quang Huy Chánh xứ Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt.
Địa chỉ: Xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
SDT: 0912531563

About

Check Also

Nay tôi nhìn thấy được (22.3.2020 – Chúa Nhật 4 MC, Năm A)

LỜI CHÚA: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *