Trực tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn – Tất Niên Mậu Tuất.

WGPTB – Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB – Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế lúc 10 giờ 00 ngày 28 tháng 1 năm 2019 (23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Nhà thờ Chính toà Thái Bình.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *