Home / Bài Viết Mới / Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 23/1/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 23/1/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 23/1/2019.

 

 

 

About

Check Also

Nay tôi nhìn thấy được (22.3.2020 – Chúa Nhật 4 MC, Năm A)

LỜI CHÚA: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *