Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao về Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nguồn:http://hdgmvietnam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *