VIDEO ĐẠI LỄ MẸ GIÁO HỘI MẸ THÁI BÌNH TẠI GIÁO XỨ CỔ VIỆT NGÀY 20-21/05/2018

1. DẦNG HOA VÀ THÁNH LỄ KHAI MẠC:

2. HOAN CA DIỄN NGUYỆN:

3. THÁNH LỄ CHÍNH TIỆC :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *