NHỮNG LẦN ĐỨC MẸ HIÊN RA TẠI GIÁO XỨ CỔ VIỆT – GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Kính Thưa cộng đoàn Giáo xứ Cổ Việt xa quê !

Chúng con xin gửi đến cộng đoàn xa quê thông tin:
Giáo Xứ Cổ Việt-Giáo Phận Thái Bình-Việt Nam.
Nơi trống vắng Đức tin đã nhiều năm,đã đươc Đức Mẹ tỏ ra 10 lần nơi thánh tượng cách lạ lùng từ ngày 18/5/2015 đến 19/1/2018.
Lần thứ1: Ngày 18/5/2015 (mặt trời tỏa sáng cách kỳ lạ nơi thánh tượng có trái tim                            trong mặt trời)
vào lúc 9h0′-10h0’
lần thứ2: Ngày 19/5/2015 mặt trời tỏa sáng cách diệu)
lúc 9h0′-10h0′
lần thứ3:  Ngày 20/5/2015 mặt trời tỏa sáng cách kỳ diệu)
lúc 9h0′-10h0′
lần thứ4: Ngày 31/5/2015(thánh tượng Mẹ tỏa sáng)
Lúc 17h0′-18h0′
Lấn thứ 5: Ngày 18/8/2015 (thánh tượng Mẹ tỏa sáng,mặt trời tỏa sáng, có nhiều dấu                 lạ )
lúc 9h0′-10h0′
Lầm thứ6:Ngày 13/10/2015(Mẹ hiện ra có nhiều người chứng kiến trong thánh lễ đặt                        viên đá góc tường)
lúc 9h0′-10h0′(Ngày lễ đặt viên đá)
Lần thứ7:Ngày/13/10/2016(thánh tượng Mẹ tỏa sáng, trong khi cung nghinh Đức Mẹ)
lúc 16h0′-16h30’
Lần thứ8: Ngày 16/3/2015(với bác sĩ Antôn Bùi Duy Luật,bác đã được chữa lành bệnh                ung thư)
Lần thứ9: Ngày 2/2/2017(Sr.Maria: Nguyễn Thị Xuyến và 6 người khác đã chứng kiến)
Lúc 19h-19h10′
Lần thứ10:( Tượng Đức Mẹ xoay)
Lần thứ11: 28/9/2017 các em nhỏ đang chơi ở sân Đức Mẹ hiện ra đã vời gọi các em đến với Mẹ.
Lần thư12: Ngày 6/10/2017 bà Maria trần Thị Ngoan đã thấy Đức Mẹ rung chuyển lung linh sống động như Đức Mẹ thật đứng trước mặt; hiện tượng này thường xẩy ra với nhiều người đến khấn Đức Mẹ
Lần thư13: Ngày 22/10/2017 Ông Giuse Nguyễn Văn Huệ đã thấy Đức Mẹ hiện ra như hình ảnh Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima; đứng bên cạnh thánh tượng Mẹ lúc 6h35′
Lần thư14: Ngày 22/10/2017 bà Maria Đỗ Thị Lý đã thấy một hình bóng Đức Mẹ mờ đứng bên thánh tượng Đức Mẹ lúc 7h
Lần thư15: Ngày 13/9/2017 ông giuse Đỗ Công Sở  trông thấy dung nhan Đức Mẹ vô cùng sống động, môi Đức Mẹ mỉm cười
lúc 13h30′
Lần thư16: Ngày 16/3/2015(với bác sĩ Antôn Bùi Duy Luật,bác đã được chữa lành bệnh ung thư)
Lần thư17: ông trùm vinh sơn Đoàn Tất Trạch đã được chữa lành bệnh ung thư
Lần thư18: Chị Maria Đỗ Thị Phương Toan đã thấy đức mẹ xoay
Lần thư19: ông Giuse Đoàn Văn Thu đã thấy Đức Mẹ hiện ra như hình ảnh Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima; đứng bên cạnh thánh tượng Mẹ lúc 6h35′
 Hầu như những lần Đức Mẹ tỏ ra có rất nhiều người chứng kiến cách tỏ tường và nhiều người được ơn chữa lành, đặc biệt là ơn trở về với chúa .
Hai lần Đức Mẹ cầm tràng hạt trên tay (13/10/2015 và 19/1/2018) và giơ lên như là lời nhắc nhở chúng ta hãy thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ:
Mệnh lệnh1: Ăn năn tội,cải thiện đời sống-Cầu nguyện cho người tội lỗi trở về                     với chúa
Mệnh lệnh 2: Tôn Sùng Trái Tim Vẹn sạch  Đức Mẹ – trái tim Mẹ sẽ toàn                            thắng.
Mệnh lệnh 3:siêng năng  lần hạt mân côi – Cầu nguyện cho thế giới được hòa                    bình.
 Lạy Mẹ Rất Thánh Mân Côi Fatima Cổ Việt –Thái Bình
              Xin cầu bầu cho chúng con. Amen!


Chứng nhân Maria Nguyễn Thị Ngoan

                        Chứng nhân Giuse Nguyễn Văn Huệ

                             Chứng nhân Maria Trần Thị Lý


chứng nhân giuse Đỗ Công Sở

chứng nhân antôn Bùi Duy Luật


chứng nhân vinh sơn Đoàn Tất Trạch


chứng nhân Maria Đỗ Thị Phương Toan

chứng nhân Giuse Đoàn Văn Thu

Tác giả bài viết: BTTGX
Nguồn tin: BTTGX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *